Ngày 6.1, Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM đã công bố phương án tuyển sinh dự kiến.

Trường xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia 2017. Tuy nhiên, trường bổ sung nhiều tổ hợp mới trong xét tuyển các ngành.
 
Cụ thể, nhóm ngành kỹ thuật (kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật cơ sở hạ tầng) thêm tổ hợp khối A1 (toán, lý, tiếng Anh).
 
Nhóm ngành mỹ thuật (kiến trúc, quy hoạch vùng và đô thị, kiến trúc cảnh quan, thiết kế nội thất) cũng bổ sung tổ hợp toán, lý, vẽ mỹ thuật.
 
Riêng ngành thiết kế công nghiệp bổ sung tổ hợp toán, tiếng Anh, vẽ trang trí màu. Hai ngành còn lại (thiết kế thời trang, thiết kế đồ họa) xét thêm tổ hợp tiếng Anh, văn, vẽ trang trí màu.
 
Chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển cụ thể như bảng sau:

Ngành

Mã ngành

Tổ hợp điểm thi

để xét tuyển vào các ngành

Mã tổ hợp

Tại TP.HCM

Tại cơ sở Cần Thơ

Tại cơ sở Đà Lạt

Kỹ thuật xây dựng

D580208

Toán – Vật lý – Hóa học

A00

350

75

50

Toán – Vật lý – Tiếng Anh

A01

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

D580211

Toán – Vật lý – Hóa học

A00

100

 

 

Toán – Vật lý – Tiếng Anh

A01

Kiến trúc

D580102

Toán – Văn – Vẽ MT

V01

250

50

50

Toán – Vật lý – Vẽ MT

V00

Quy hoạch vùng và đô thị

D580105

Toán – Văn – Vẽ MT

V01

100

 

 

Toán – Vật lý – Vẽ MT

V00

Kiến trúc cảnh quan

D580110

Toán – Văn – Vẽ MT

V01

75

 

 

Toán – Vật lý – Vẽ MT

V00

Thiết kế nội thất

D210405

Toán – Văn – Vẽ MT

V01

75

40

 

Toán – Vật lý – Vẽ MT

V00

Thiết kế công nghiệp

D210402

Toán – Văn – Vẽ TT Màu

H01

75

 

 

Toán – Tiếng Anh – Vẽ TT Màu

 

Thiết kế đồ họa

D210403

Toán – Văn – Vẽ TT Màu

H01

120

 

 

Tiếng Anh – Văn – Vẽ TT Màu

 

Thiết kế thời trang

D210404

Toán – Văn – Vẽ TT Màu

H01

45

 

 

Tiếng Anh – Văn – Vẽ TT Màu

 

 

 

Tổng cộng

1450

1185

165

100

Theo Hà Ánh